فراخوان به کمک ریموت کنترل در سیستم نوبت دهی

استفاده از ریموت کنترل برای اولین بار در ایران برای فراخوان نوبت در سیستم نوبت دهی بی سیم باربد

شرکت مهندسی باربد برای اولین بار در ایران (و جهان) موفق به استفاده از ریموت کنترل برای فراخوان مشتری در سیستم های نوبت دهی بی سیم شده است. در این سیستم متصدیان با استفاده از ریموت کنترل اقدام به ارسال دستورات (مانند فراخوی مشتری) می کنند. 

برای جزئیات بیشتر به صفحه ریموت کنترل مراجعه کنید.

جدید ترین مقالات سایت