ریموت کنترل فراخوان

ریموت کنترل فراخوان باجه... بدون نیاز به آداپتور... کوچکترین صفحه کلید کاربر در سیستم های نوبت دهی...
 

معرفی محصول

  • کوچکترین صفحه کلید کاربر در سیستم های نوبت دهی دنیا
  • برای اولین بار در جهان
  • بدون نیاز به آداپتور
  • قابلیت ارسال دستورات فراخوان نوبت بعد و فراخوان تکرار برای دو صف به صورت همزمان.
  • استفاده در کلیۀ سیستم های نوبت دهی بانکی و غیر بانکی شرکت مهندسی باربد

مشخصات فنی